Lustfyllt lärande ger hållbar kunskap!

Välkommen till Energiagenterna!

Ett upplevelsebaserat miljökoncept som drivs av SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB i samarbete med förskolor i Stockholms stad. Energiagenterna riktar sig till femåringar och deras pedagoger som genom lek, experiment och samarbete får lära sig ett nytt beteende kring energifrågor. På så vis skapar Energiagenterna engagemang och handlingskraft för en hållbar framtid.

Om Energiagenterna

Upplägg av utbildningen

Utbildningen till att bli en energiagent tar ca 10 veckor att genomföra. Upplägget utgår från läroplanen för förskolan och blandar teoretiskt och praktiskt lärande. Det pedagogiska materialet är flexibelt upplagt så att förskolorna enkelt ska kunna anpassa det till sin verksamhet. Lust, kreativitet och samspel genomsyrar hela konceptet.

Agent Ström

Noggrant och med stort engagemang arbetar Agent Ström för att motverka energislöseri och uppmuntrar alla som vill att också hjälpa till.

El'Boven

El´Boven är en knasig filur full av upptåg och som älskar när lampor står på och varmvattnet flödar.

1

Pedagogträff - Uppstart

Möt andra deltagande förskolor och få energi inför lärorika veckor med Energiagenterna.

2

Sagovandring 1

Agent Ström och El´Boven dyker upp och tar er med på en interaktiv sagovandring på förskolan. Det här är uppstarten på barnens utbildning till energiagenter.

3

Uppdragsveckor - Agent Ströms energilära

Utforska både teoretiskt och upplevelsebaserat vad energi är och hur den används.

4

Uppdragsveckor - El´Bovens gömställen

Undersök på ett lekfullt sätt var och hur energibovar brukar gömma sig.

5

Uppdragsveckor - Vi energiagenter

Tillsammans hittar vi sätt att förändra hur vi använder energin på förskolan. Och kanske också hemma?

6

Pedagogträff - Inspiration

Blicka framåt, utbyt erfarenheter och få inspiration tillsammans med de andra deltagande pedagogerna. Här lägger vi grunden för en fortsatt energimedvetenhet på förskolan.

7

Sagovandring 2

Agent Ström och El´Boven dyker upp igen på förskolan. Håll tummarna att vi nu får fira förskolans barn och vuxna som blivit färdigutbildade energiagenter!

Mer om Energiagenterna

  • 4112 Färdigutbildade energiagenter
  • 41 uppdrag att utföra
  • 0 barn under utbildning till energiagenter

Intresserad av att delta i Energiagenterna?

Anmäl din förskola