EL´BOVENS GÖMSTÄLLEN

Kallt och varmt

KOM IGÅNG

NI BEHÖVER:
  • Pedagoghandledningen,
  • Skapandematerial

Hitta saker eller platser som har en särskild temperatur på förskolan. Kallt, varmt eller ljummet. Varför har de just den temperaturen? Vad händer om vi släpper ut värmen/kylan? I pedagoghandledningen finns en text om temperatur i faktabanken att ta hjälp av. Efter att ni diskuterat och funderat kan barnen jobba självständigt med att rita eller bygga något av det ni kommit på. Kanske kan ni göra en temperatur-utställning på förskolan!

Fler uppdragstips:

KOM IGÅNG

Temperaturramsan

En energiagent vet att inga dörrar får stå på glänt. För att komma ihåg är det fiffigt att ha en ramsa om inomhustemperatur. Den har ni här!

GÅ VIDARE

Var kan El´Boven vara?

El´Boven har många gömställen. I det här uppdraget utforskar ni förskolan och försöker att hitta så många som möjligt innan El´Boven gör det.

facebook facebook facebook