El´Bovens gömställen

El´Bovens egen kurragömma

Bestäm vem som ska vara El´Boven. Alla andra blundar och räknar till 20. Den som är El´Boven får smyga iväg och gömma sig, gärna småfnissandes vid något som drar energi. När alla räknat till 20 får de börja leta, gå runt en och en. Om någon hittar El´Boven gömmer den sig småfnissandes bredvid. När alla sitter fnissandes tillsammans är leken klar och alla har vunnit!

  • Djupdykning
  • Lek
    • Plats med flera gömställen