Vi energiagenter

Energifri heldag

Låt en hel dag vara energifri! Vad ska ni ha för kläder då? Vad behöver ni göra medan det är ljust ute och vad går bra även om det är mörkt? Vilka lekar är elfria? Ser förskolan annorlunda ut när ni inte har lamporna tända? Gå runt och titta! Berörs någon måltid? Hur gör ni då för att få maten?

  • Gå vidare
  • Diskussion
    • Huvudet på skaft