Agent Ströms energilära

Elskåpspromenad

Gå på promenad och se om ni hittar elledningar eller elskåp i närheten av förskolan. Räkna hur många ni hittar. Ser de olika ut?

  • Gå vidare
  • Teknikkunskap
    • Torra skor