Agent Ströms energilära

Energikällor

Samlas i en ring och prata om olika energikällor. Hur kommer elen till vår lampa? Fakta finns i kapitlet Faktabank i pedagoghandledningen.

  • Gå vidare
  • Teknikkunskap
    • Pedagoghandledningen