Agentuppdrag

Förskolan Kata Dalströms sång “Släck din lampa”

Melodi: Björnen sover
Släck din lampa,
släck din lampa,
spara energi.
När du lämnar rummet,
släcker du din lampa.
Släck din lampa,
släck din lampa,
spara vår planet.

En sång som 4-5 åringarna på förskolan Kata Dalström skrev våren 2015. Sjung den högt tillsammans! Kanske får du inspiration att skriva en egen visa? Skicka den till Energiagenterna i så fall!

  • Kom igång
  • Musik och rörelse
    • Glatt humör