Agent Ströms energilära

Vindramsan

Titta på vindenergiramsan med Agent Ström och träna tillsammans!

Ramsan går så här:
Det blåser en storm som är helt enorm.
Det blåser en bris som är kall som is.
Det blåser en pust över land och kust.
Det blåser en fläkt som är helt perfekt.
För den kan ge ljus i vårt mörka hus!

  • Kom igång
  • Rytmik
    • Padda att spela upp ifrån