Delta i Energiagenterna

 

Förskolans deltagande i Energiagenterna är en utbildning för barn och vuxna att bli examinerade energiagenter. Genom lek, samarbete och fakta vidrörs teman som el, värme och vatten i syfte att skapa nyfikenhet och engagemang i hållbarhetsfrågor. Hela konceptet är väl förankrat i läroplanen för förskolan och är enkel att anpassa till förskolans dagliga verksamhet. Deltagandet pågår under ett helt läsår, vilket ger förskolan möjlighet att skapa en pedagogisk process utifrån barnens intresse. Energiagenterna riktar sig främst till de äldsta barnen på förskolan, men alla avdelningar i verksamheten är välkomna att inspireras och använda sig av materialet. Målet med Energiagenterna är att lära upp nya beteenden kring hur vi använder energi, vilket vi gör på ett lustfyllt och lekfullt sätt tillsammans med de deltagande förskolorna.

Vill du göra en intresseanmälan för din förskola att delta i Energiagenterna? Klicka här

Så här går det till:

thumb

Pedagogträff – Uppstart

Deltagandet i Energiagenterna startar med en digital pedagogträff för de medverkande förskolornas pedagoger. Träffen syftar till att ge kunskap och bidra med inspiration till att arbeta med energifrågor med barngruppen.

thumb

Teaterbesök 1

En helt vanlig dag dyker Agent Ström och El´Boven upp på er förskola och plötsligt är dagen inte så vanlig längre. Under den interaktiva och lekfulla teaterföreställningen får barnen bekanta sig med begreppen el, värme och vatten kopplat till energi och miljö.

thumb

Uppdragsveckorna

Uppdragsveckorna är själva utbildningen till att bli energiagenter. Under dessa veckor arbetar ni självständigt på förskolan med det pedagogiska materialet som är väl förankrat i läroplanen för förskolan. Agent Ström och El´Boven finns med och bidrar med lekfullhet, inspiration och nya klurigheter.

thumb

Teaterbesök 2 – examinering

Denna gyllene dag dyker Agent Ström och El´Boven upp igen på förskolan för att undersöka hur det har gått med energiagentutbildningen. Tillsammans med karaktärerna får barnen möjlighet att på ett lekfullt sätt verbalisera sin nya energismarta kunskap.

thumb

Mot framtiden!

Det är nu arbetet som energiagenter börjar på riktigt! Fortsätt utforska, lära och sprid er viktiga kunskap till andra så att fler blir energismarta.

Har du frågor?

Kontakta oss via kontakt@energiagenterna.se eller ring Energiagenterna på 076-124 61 15. Kostnad för deltagandet beror på vilken kommun förskolan finns i och vem som förvaltar förskolefastigheten. Förskolor som förvaltas av SISAB i Stockholms stad deltar utan kostnad.

facebook facebook facebook