AGENT STRÖMS ENERGILÄRA

Elektriska staty-charader

KOM IGÅNG

NI BEHÖVER:
  • Agentbrevet

I det här uppdraget får ni bekanta er med vilka saker vi använder dagligen som kräver el, samtidigt som ni får öva på att framträda för varandra.

Börja gärna med att prata om vad som drar el, på förskolan och hemma. Hur ser de ut, hur låter de och vad används de till? Under fliken Agentbrev finns 16 bilder på saker att skriva ut och klippa isär, eller så kommer ni på saker själva och skriver ner.

Anpassa leken utifrån barnens nivå. Den går att göra som en klassisk charader. Låt då ett barn i taget dra en av lapparna och sedan utan att använda ord visa hur maskinen fungerar. När någon av de andra barnen gissat rätt får någon annan dra en ny lapp.

Det gå även att låta barnen hjälpas åt att skapa statyer av bilden de ser på lappen. Dela in barnen i små grupper med 3-4 barn i varje. Varje grupp får sedan dra en lapp, gärna ur en spännande påse. Sedan gäller det för varje grupp att tillsammans bilda en staty som föreställer det på bilden. Varje grupp får visa upp sin staty för de andra grupperna som i sin tur får gissa vad de föreställer. Ni kan också välja att en pedagog sätter i sladden/trycker på på-knappen och se om statyn börjar låta eller röra på sig. 

Fler uppdragstips:

DJUPDYKNING

Loggbok

Tillverka egna loggböcker för barnen att skriva och rita i under sin utbildning till Energiagenter!

DJUPDYKNING

Elfri heldag

Utmaningarnas utmaning! En heldag för miljön som kommer skapa engagemang på hela förskolan och hemma.

facebook facebook facebook