Pedagogträff 2 – inspiration

Pedagogträff 2 genomförs mot slutet av uppdragsveckorna och ger pedagogerna möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter från sitt arbete. Vad har ni gjort och vad fångade barnens intresse lite extra? Genom att delge varandra den pedagogiska dokumentationen ges konkreta exempel på hur just din förskola tagit sig an konceptet. Det skapar möjlighet för alla era gemensamma kunskaper och idéer att spridas vidare. Energiagenternas dramapedagoger leder er genom kreativa samtalsövningar för ett prestigelöst utbyte. Vi hoppas att träffen ska ge inspiration att hålla Energiagenterna levande på förskolan även i framtiden.