FÖRSKOLORNAS EGNA UPPDRAG

Tankekarta

KOM IGÅNG

NI BEHÖVER:
  • En plats/vägg

På förskolan Juvelen valde förskollärarna att starta upp arbetet med Energiagenterna genom att göra en tankekarta med barnen. På så vis synliggjordes olika begrepp och barnens förkunskaper. Smart sätt att utgå ifrån och kanske återkomma till under arbetets gång.

Bilder från fältet:

Fler uppdragstips:

KOM IGÅNG

Dokumentationsvägg

Med en dokumentationsvägg blir det lättare att hålla energin uppe!

KOM IGÅNG

Vad hände?

Ett utmärkt uppdrag att göra alldeles i starten av energiagent-utbildningen!

facebook facebook facebook