Uppdragsveckorna

Utbildningen sker i form av olika uppdrag fördelade på tre teman. Det tematiska upplägget syftar till att skapa en lärandeprocess som bygger vidare på den nyförvärvade kunskapen. I temat Agent Ströms energilära utforskar vi vad energi är. El´Bovens gömställen letar på ett lekfullt sätt reda på var energin brukar slösas. Det tredje temat, Vi energiagenter, betonar vad vi praktiskt kan göra. Hur många uppdrag ni gör ur varje tema avgör ni själva utifrån er lust och nyfikenhet. Uppdragen finner du HÄR.

De gula förstoringsglasen som barnen fått av Agent Ström kan användas för att upptäcka energibovar och bidrar både till upptäckarglädje och fri lek. Med QR-korten som delats ut under uppstartsträffen scannar ni fram den ramsa som passar för dagen.  Agentklistermärkena markerar ut de saker som ni tycker är extra viktiga att hålla ett öga på för att minska energislöseri. Lycka till, kompanjoner!