Vanliga Frågor och svar

Vad kostar det att delta i Energiagenterna?

Förskolor i Stockholms stad som förvaltas av SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB deltar gratis. Förvaltas din förskola av en annan fastighetsägare eller om ni finns i en annan kommun är ni varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

Hur länge pågår ett deltagande?

Ca 10 veckor, skollov borträknat. Vi uppmuntrar såklart att ni fortsätter använda det pedagogiska materialet även efter att ni fått er energiagentexamen. Många väljer att ha Energiagenterna som huvudprojekt under året och fortsätter göra uppdrag hela vägen fram till sommarlovet. Om ni får besök av oss sent på höstterminen kan vi även hjälpa er med tips om hur ni kan börja förankra arbetet i barngruppen innan första sagovandringen.

Vilken ålder riktar sig Energiagenterna till?

De äldsta barnen på förskolan och deras pedagoger. Vissa förskolor väljer att bara låta femåringarna delta och för andra förskolor passar det bättre att låta alla de äldsta barnen utbilda sig till energiagenter. De yngre barngrupperna på förskolan får gärna använda/ inspireras av de delar av materialet som passar lite yngre.

Vem äger konceptet?

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB äger Energiagenterna. Dramatoriet ek. för. har uppdraget att driva konceptet.

Vår förskola finns utanför Stockholms stad.
Får vi delta i Energiagenterna?

Sedan 2019 finns möjlighet för alla kommuner att köpa in Energiagenterna till sina förskolor. Ofta görs detta genom ett samarbete mellan ansvarig för skolfrågor och till exempel fastighetsförvaltare, hållbarhetsansvariga eller elbolag. Tipsa din kommun genom formuläret här!

Vi är förvaltare och vill också arbeta med energifrågor.
Kan vi använda ert material?

Energiagenterna är ett registrerat varumärke. Innehållet på hemsidan och material som inkluderas i Energiagenterna är skyddat av upphovsrätten och får inte kopieras eller användas utan SISAB:s tillåtelse. Däremot vill vi gärna samarbeta och bidra med vår kunskap! Varmt välkomna att kontakta oss via kontakt@energiagenterna.se.

facebook facebook facebook