Elens väg

Hur tar sig egentligen elen hela vägen från kraftverken och hem till oss? Följ pilarna och läs om de olika stegen!

  1. KRAFTVERK – El produceras på ett kraftverk och skickas sen ut i långa ledningar för att nå hela vägen hem till oss.

  2. STAMNÄT – Först kommer elen till stamnätet. Där har elen jättehög spänning (vilket betyder att den är jättestark). Därför är ledningarna högt upp i luften så att ingen ska skadas av dem.

  3. REGIONNÄT – Närmare staden finns regionnätet, då minskar styrkan i ledningarna lite. Här ansluter kraften från vissa vind- och solkraftverk då den inte är lika stark.

  4. LOKALNÄT – Det som finns närmast staden är lokalnätet, där minskar styrkan i ledningarna lite till.

  5. NÄTSTATION – Det som ser ut som ett litet hus heter nätstation, ibland kallas det även för transformatorstation. Nu är ledningarna nedgrävda i marken. Härifrån delas elen upp och går vidare till ett kabelskåp. Till stora byggnader går ledningen direkt.

  6. KABELSKÅP – Här delas elen upp i ännu fler ledningar och leds vidare till husen.

  7. ELSKÅP OCH ELMÄTARE – På eller i varje hus finns ett elskåp som ser ut som en plåtburk. Elskåpet skyddar elmätaren och huvudsäkringen som finns inuti. Det är elmätaren som mäter hur mycket el som används. Om huset har solceller går strömmen som de producerar in i huset och det som blir över går tillbaks till nätstationen så någon annan kan använda den istället.

  8. PROPPSKÅP – I varje hus finns ett proppskåp. Därifrån leds elen till allt som använder elektricitet i huset. Om det används för mycket el samtidigt går en propp och det blir mörkt. I moderna hus kallas detta för elcentral. Titta hemma och se var ni har ert proppskåp.

Många nya kraftverk byggs och utvecklingen går snabbt då vi behöver mycket el. Var de olika kraftverken skickar sin el beror på hur stora de är och hur stark spänningen är.

Elens väg PDF för utskriftDownload
facebook facebook facebook