Vattnets väg

Visste du att vattnet gör en lång resa för att komma till kranen? Följ pilarna och häng med i alla stegen!

 1. VATTENINTAG – Från sjön hämtas vatten som ska bli drickbart genom ett rör.

 2. SILNING – Innan vattnet når reningsverket silas det, så att inga pinnar, fiskar eller löv följer med.

 3. KEMISK RENING – Det första som händer i vattenverket heter kemisk rening. Då hälls ett ämne som kallas flockningsmedel i vattnet. Med en stor visp rörs vattnet runt och medlet gör att all smuts klumpar ihop sig. I nästa bassäng sjunker klumparna till botten och kan tas bort.

 4. MEKANISK RENING – Här silas vatten genom sand för att fånga upp de klumpar som inte fastnat tidigare. Ungefär som en jättestor sandlåda som är 1 meter djup. Detta kallas för snabbfilter eftersom det tar ca 5 minuter för vattnet att rinna igenom.

 5. BIOLOGISK RENING – Sista steget i vattenverket är den biologiska reningen. Då rinner vattnet långsamt genom flera sandbäddar. 8 h tar det för vattnet att ta sig igenom. I sandbäddarna finns små, små bra bakterier som äter upp det sista smutset. Nu är vattnet rent och smakar bra. Då är det redo att börja sin resa hem till dig.

 6. VATTENTORN – Först åker det till ett vattentorn, en jättestor byggnad som ser ut som en stor svamp. Vattnet pumpas upp i tornet. Den lägesenergi vattnet då får används som rörelseenergi för att få ut vattnet till ledningarna och hem till oss.

 7. VATTENMÄTARE – På vattenledningen till de flesta hus och byggnader finns en vattenmätare. Den mäter hur mycket vatten som används i huset. När du öppnar kranen öppnas en liten ventil i röret, ungefär som ett lock. Då forsar vattnet fram och mätaren räknar tills du stänger kranen igen.

 8. AVLOPPSVATTEN – När du spolar och använder vatten i badrum och kök hamnar det i avloppet och behöver renas igen. Låt aldrig en kran stå öppen utan spola bara vatten då du behöver det. Och kom ihåg: spola bara ned kiss, bajs och toapapper, allt annat ska läggas i papperskorgen för att slippa stopp i avloppet.

 9. MEKANISK RENING – När avloppsvattnet kommer till reningsverket är det första som händer mekanisk rening. Där fångas sånt upp som inte borde spolas ned i avloppet, såsom våtservetter, bomullspinnar och en och annan badanka.

 10. KEMISK RENING – Sen renas vattnet igen, på samma sätt som i vattenverket. Först med kemisk rening där flockningsmedel tillsätts och den stora vispen rör runt vattnet. Klumparna sjunker sen till botten.

 11. BIOLOGISK RENING – De goda bakterierna arbetar flitigt i den biologiska reningen med att ta bort den sista smutsen. Sen är vattnet rent nog att släppas ut i naturen igen!

 12. DAGVATTEN – Regnvatten och smält snö samlas på gator och i stuprännor och kallas för dagvatten. För att det inte ska ligga kvar finns det gatubrunnar. Du kanske har sett galler på gatan? Där rinner dagvattnet ner och i långa rör vidare direkt ut i naturen. Därför är det mycket viktigt att inte hälla ner något annat än regnvatten där.
Vattnets väg PDF för utskriftDownload
facebook facebook facebook