EL´BOVENS GÖMSTÄLLEN

Energiagent-kull

KOM IGÅNG

NI BEHÖVER:
  • Utrymme att röra på er

Detta är en klassisk kull-lek i olika energiagentstappningar. När någon blivit kullad förvandlas den till en av de nedanstående sakerna. Innan ni startar leken går ni igenom och bestämmer hur positionen som den kullade ska ställa sig i ser ut. För att bli befriad måste någon hjälpa den kullade genom att räta till det är tokigt. Sen kan båda ge sig in i leken igen. Det är alltså ingen som åker ur, utan leken fortsätter tills någon pedagog pausar eller om alla utom kullaren står still i positionen. Kullaren kallas för El’boven. Låt alla som vill få testa vara El´Bov.

Lamp-kull
När El’Boven kullar någon förvandlas den till en tänd lampa. Förslag på position: båda armarna upp som en lampskärm. För att den ska befrias måste någon släcka, vilket görs genom att ta ner den fångades armar.

Kran-kull
När El’Boven kullar någon förvandlas den till en öppen kran. Förslag på position: forma handen till en kran och låt som att vatten forsar. För att befrias måste någon stänga av kranen, vilket görs genom att gå fram till den kullade och försiktigt stänga av kranen.

Dörr-kull
När El’Boven kullar någon förvandlas den till en öppen dörr. Förslag på position: sträck ut en arm åt sidan för att illustrerar den öppna dörren. För att den ska befrias måste någon stänga dörren, vilket görs genom att försiktigt stänga arm-dörren så den sitter tätt mot kroppen.

Vindkrafts-kull
När El’Boven kullar någon förvandlas den till en vindkraftsstolpe med rotorblad. Förslag på position: stå med armarna ut i en T-form. För att befrias måste någon blåsa på rotorbladen så de börjar rotera, vilket görs genom att försiktigt blåsa mot vindkraftverket. När rotorbladen snurrar är personen befriad.

Kom gärna på egna varianter utifrån det ni jobbat med!

Fler uppdragstips:

KOM IGÅNG

Agentkoll

Tillsammans hjälps vi åt att få slut på energislöseri! Det får ni träna i det här agentviktiga uppdraget.

DJUPDYKNING

Uppdragsläxa

Låt Energiagenternas viktiga arbete sprida sig även till hemmen! Här får barn och vuxna klura och spana tillsammans.

facebook facebook facebook