Pedagogträff 1 – Uppstart

Träffen leds av Energiagenternas dramapedagoger som går igenom upplägget och rätar ut eventuella frågetecken. Ni får på ett interaktivt sätt fördjupad kunskap om energifrågor och får testa olika uppdrag som ni sen kan göra med er barngrupp. Syftet är att skapa en grund av trygghet och upptäckarglädje för metoden att vila på.

Träffen är även ett gyllene tillfälle att knyta kontakt med de andra medverkande förskolorna. Genom den upplevelsen hoppas vi skapa den entusiasm och nyfikenhet som gör att tiden med Energiagenterna blir lärorik och fylld av spännande stunder.