Sagovandring 1

Den flitiga Agent Ström kommer till förskolan för att det inkommit alarmerande rapporter till Agentstugan om att det slösats med energi den senaste tiden. Nu vill Agent Ström genomföra en noggrann undersökning tillsammans med barnen och försäkra sig om att allt är som det ska.

El´Boven kommer också att dyka upp, ställa till med tokigheter och såklart slösa energi. Vandringen avslutas med att Agent Ström överlämnar förstoringsglas och ert första uppdrag att utföra. Utbildningen till energiagenter kan börja!