Vi är igång!

Nu har läsårets omgång av Energiagenterna startat! Över 100 förskolor i Stockholms alla stadsdelar deltar med över 2000 barn. Vi är glada att ni är så många som är med oss i arbetet för en hållbar framtid!

facebook facebook facebook